Słowa Mają Moc

Finanse w relacjach miłosnych. Odc 87.

July 19, 2023 Aga Cieślak Season 1 Episode 87
Słowa Mają Moc
Finanse w relacjach miłosnych. Odc 87.
Słowa Mają Moc.
Become a supporter of the show!
Starting at $3/month
Support
Show Notes

Każdy z nas wchodzi w relacje miłosne niosąc ze sobą swoje podejście do pieniędzy. Nie ma człowieka, który nie ma swojego podejścia do pieniędzy. A tak wielu z nas nie zna, nie rozumie, nie kwestionuje swojego podejścia. I co za tym idzie, wnosi do związku automatyczne reakcje na finanse. Czy znasz swoje podejście do pieniędzy, a dalej podejście i oczekiwania tego jak ma wyglądać wasze wspólne życie finansowe?
Posłuchajcie
Aga Cieslak
https://www.agacieslak.pl/


Support the show

Cudownego dnia

Pamiętaj mówić do Siebie dobrze i myśleć o Sobie dobrze... zawsze

Aga Cieslak
https://www.agacieslak.pl

Przedsprzedaż 4 edycji Kursu Miłości do Siebie trwa do 30 listopada.
https://aga-s-site.thinkific.com/courses/kurs-milosci-do-siebie-edycja-4