Słowa Mają Moc

O zatrzymaniu i naturalnym rytmie. Odc 86.

July 12, 2023 Aga Cieślak Season 1 Episode 86
Słowa Mają Moc
O zatrzymaniu i naturalnym rytmie. Odc 86.
Słowa Mają Moc.
Become a supporter of the show!
Starting at $3/month
Support
Show Notes

Zapraszam na krótki letni podcast o naturalnym rytmie i zatrzymaniu.
Posłuchajcie
Aga Cieslak
https://www.agacieslak.pl

Support the show

Cudownego dnia

Pamiętaj mówić do Siebie dobrze i myśleć o Sobie dobrze... zawsze

Aga Cieslak
https://www.agacieslak.pl

Przedsprzedaż 4 edycji Kursu Miłości do Siebie trwa do 30 listopada.
https://aga-s-site.thinkific.com/courses/kurs-milosci-do-siebie-edycja-4