Słowa Mają Moc

O Miłości do Siebie i podnoszeniu samooceny. Odc 76.

April 18, 2023 Aga Cieślak Season 1 Episode 76
Słowa Mają Moc
O Miłości do Siebie i podnoszeniu samooceny. Odc 76.
Słowa Mają Moc.
Become a supporter of the show!
Starting at $3/month
Support
Show Notes

Podcast dla mnie ważny i głęboki, odcinek na który długo czekałam. O Miłości do Siebie, mojej drodze do niej i dalej jak z tej drogi powstało narzędzie dla Was - Kurs Miłości do Siebie.
https://aga-s-site.thinkific.com/courses/milosci-do-siebie
Aga Cieslak
------
#miłośćdosiebie #samoocena #poczuciewłasnejwartości #poczuciewartości #kursyrozwojowe #rozwójosobisty #afirmacje #agacieslak #słowamająmoc

Support the show

Cudownego dnia

Pamiętaj mówić do Siebie dobrze i myśleć o Sobie dobrze... zawsze

Aga Cieslak
https://www.agacieslak.pl

Przedsprzedaż 4 edycji Kursu Miłości do Siebie trwa do 30 listopada.
https://aga-s-site.thinkific.com/courses/kurs-milosci-do-siebie-edycja-4