Słowa Mają Moc

O związkach. Z miłością czy po miłość. Odc 73.

March 14, 2023 Aga Cieślak Season 1 Episode 73
Słowa Mają Moc
O związkach. Z miłością czy po miłość. Odc 73.
Słowa Mają Moc.
Become a supporter of the show!
Starting at $3/month
Support
Show Notes

Zaczniemy od ułożenia sobie wiedzy dotyczącej związków w naszym życiu z perspektywy spotkania dusz na ziemi. Możemy sobie je podzielić na 3 rodzaje: bliźniacze płomienie, bratnie dusze i relacje karmiczne.
Każda z tych relacji ma dla nas znaczenie.
A jak łączą się one z tym czy idziemy do świata z miłością czy po miłość?
Posłuchajcie
Aga Cieslak
https://agacieslak.pl/
#miłość #związki #przyciąganiemiłości #prawoprzyciągania #związkikarmiczne #bratniedusze #pracadlasiebie #miłośćdosiebie #samoocena

Support the show

Cudownego dnia

Pamiętaj mówić do Siebie dobrze i myśleć o Sobie dobrze... zawsze

Aga Cieslak
https://www.agacieslak.pl

Przedsprzedaż 4 edycji Kursu Miłości do Siebie trwa do 30 listopada.
https://aga-s-site.thinkific.com/courses/kurs-milosci-do-siebie-edycja-4